Contacteaza-ne
+4 0746555632
Program de lucru
Lun - Vin: 08 - 18

PSI (prevenirea si stingerea incendiilor)

Efectuam urmatoarele servicii:

 • Elaborarea  raportului anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
 • Realizarea măsurilor dispuse de catre inspectori cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • Elaborarea tematicilor (pentru instructajul introductiv general, instructajul specific locului de muncă, instructajul periodic) si reglementările interne (pentru stabilirea  duratei instructajului introductiv general, duratei instructajului specific locului de muncă, duratei instructajului periodic si intervalul de timp între două instructaje periodice) în  domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si  in domeniul protectiei civile;
 • Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si  in domeniul protectiei civile pentru instructajul introductiv general;
 • Efectuarea instructajului introductiv general în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si  in domeniul protectiei civile;
 • Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;
 • Elaborarea instructiunilor privind modul de comportare în situaţii de urgenţă;
 • Elaborarea dispozitiilor/deciziilor pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (decizie privind responsabilitãţile şi modul de organizare pentru apãrarea împotriva incendiilor, decizie privind reglementarea lucrului cu foc deschis, decizie privind reglementarea fumatului, decizie privind stabilirea punctelor vital-vulnerabile la incendiu, decizie privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, decizie privind privind  modul de gestionare a resturilor menajere, a  materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde specifice activităţii desfăşurate, decizie privind măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase, decizie privind modul de întreţinere, verificare şi reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i. din dotare, decizie privind modul de organizare si responsabilităţile pe linia apararii impotriva incendiilor) pe baza informaţiilor / documentelor transmise de către beneficiar şi la solicitarea expresă a acestuia;
 • Testarea cunoştinţelor angajaţilor în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si  in domeniul protectiei civile (verificarea anuală);
 • Stabilirea atributiilor şi răspunderilor privind prevenirea si stingerea incendiilor si in domeniul protectiei civile, ce revin lucrătorilor, corespunzător functiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si  in domeniul protectiei civile;
 • Stabilirea unor clauze privind prevenirea si stingerea incendiilor si protectia civila la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
OFERTA PERSONALIZATA
Cere o oferta ACUM si beneficiezi de CONSULTANTA GRATUITA chiar la sediul tau, garantam pretul si serviciile cele mai bune.

CERE OFERTA