Contacteaza-ne
+4 0746555632
Program de lucru
Lun - Vin: 08 - 18

SSM (protectia muncii)

Efectuam urmatoarele servicii:

 • identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice
 • elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie
 • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru
 • stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite
 • instruirea introductiv generala de protectia muncii, precum si testarea cunostintelor, completarea fiselor individuale de securitatea muncii
 • instruirea conducatorilor de locurilor de munca privin organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivel de societate
 • elaborarea programului de instruire si testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii
 • intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (unde este cazul)
 • stabilirea si intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific prevazute de lege
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii de Guvern 971 din 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca
 • intocmirea listelor cu meseriile si a profesiile prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (unde este cazul)
 • intocmirea listelor cu posturile de lucru al carui personal necesita examene medicale suplimentare (unde este cazul)
 • intocmirea listei cu posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic (unde este cazul)
 • identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii de Guvern 1048 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie
 • elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege
 • cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca
 • asigurarea materialelor si mijloacelor tehnice pentru informare si instruire (tematici, brosuri, filme, materiale de propaganda , camera video, calculator, videoproiector, alte materiale)
 • stabilirea clauzelor privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini

CERCETAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA

Conform Normelor Metodologice care reglementeaza Legea SSM in Romania, stabilite prin HG 955/2010, societatile care nu dispun de personal calificat (absolvent al cursului corespunzator nivelului superior -180 ore- in domeniul SSM) pot apela la Servicii Externe de Prevenire si Protectie pentru cercetarea evenimentului pana la avizarea si incadrarea acestuia de catre Inspectoratul Teritorial de Munca.

Conducatorul Serviciului Extern de Prevenire si Protectie va intocmi dosarul de cercetare- conform HG 955/2010, va efectua nota de constatare, va fotografia locul evenimentului, va lua declaratii de la accidentat, martor, va mentine legatura cu Autoritatile implicate, va dispune masuri de prevenire a evenimentelor prin prelucarea procesului verbal de cercetare cu toti  lucratorii unitatii.

Cercetarea accidentelor de munca se va finaliza cu un dosar care va cuprinde toate informatiile si documentele prevazute in HG 955/2010

Articolul 122, alin. 1 Informatii privind accidentele de munca:

Eveniment – accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sauaccidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentulpericulos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune;

Accident de muncă – vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională,care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate, în:

a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă;
b) accidente care produc invaliditate;
c) accidente mortale;
d) accidente colective.

a. Accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) – accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificate medical;

b. Accident care produce invaliditate (INV) – accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;

c.Accident mortal (D) – accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal;

d. Accident colectiv – accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în acelaşi timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluiaşi eveniment;

Intoxicaţie acută profesională – stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă;

Boală profesională – afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;

Bolile profesionale sunt şi afecţiunile suferite de elevi şi studenţi în timpul efectuării instruirii practice.

OFERTA PERSONALIZATA
Cere o oferta ACUM si beneficiezi de CONSULTANTA GRATUITA chiar la sediul tau, garantam pretul si serviciile cele mai bune.

CERE OFERTA